Ww2 Hải Quân Hoàng Gia

none "Ww2 Hải Quân Hoàng Gia"
Tàu tuần dương lớp doanh nghiệp

Tàu tuần dương lớp doanh nghiệp

Được gọi là lớp 'E', những chiếc này sẽ hơi lỗi thời đối với pháo binh của chúng nhưng đây vẫn là những tàu tuần dương trang bị ngư lôi nhanh nhất và tốt nhất của Anh vào năm 1939

WW2 tàu ngầm của Anh

WW2 tàu ngầm của Anh

Tổng quan đầy đủ về tàu ngầm của Anh trong Thế chiến 2, từ lớp X1 giữa các cuộc chiến và O,P,Q,R, đến loại T, S , U và A thời chiến, thiết kế & hoạt động

Tàu tuần dương Anh trong ww2

Tàu tuần dương Anh trong ww2

Tổng quan đầy đủ về các tàu tuần dương của Anh, từ WW1 C series, D và E, Hawkins, County, Leander, Perth, Arethusa, York, Town, Crown Colony, Dido và Bellona, ​​Swiftsure và Tiger, cũng như ảnh hưởng của các hiệp ước giữa các cuộc chiến, các lớp chưa được xây dựng như Surrey, và các dự án tàu tuần dương thời chiến.

Tàu sân bay WW2 của Anh

Tàu sân bay WW2 của Anh

Một bài báo khổng lồ để giới thiệu chính cho một chủ đề lớn về WW2, hàng không mẫu hạm của Anh. Tất cả chúng đều được nhìn thấy, từ những con tàu giữa các cuộc chiến cho đến những con tàu cho thuê hoặc MAC.