Thể LoạI: Chiến Tranh Lạnh Hải Quân Chúng Tôi

USS Long Beach (1960)

Nó là tàu tuần dương lớn nhất được chế tạo trong Chiến tranh Lạnh - bên cạnh lớp Kirov và Kiev khổng lồ của Liên Xô - và là tàu tuần dương trang bị tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Cô ấy cũng giới thiệu một hệ thống hướng dẫn và phát hiện rất sáng tạo có tên là SCANFAR - được chia sẻ với USS Enteprise mà cô ấy đã hộ tống nhiều lần trong sự nghiệp của mình. Nó cũng là chiếc cuối cùng được chế tạo với thân tàu tuần dương kiểu WW2. Cô ấy đã tham gia Chiến dịch Sea Orbit, một chuyến du hành vòng quanh thế giới của hạm đội chạy bằng năng lượng hoàn toàn hạt nhân đầu tiên, gợi nhớ đến chuyến tham quan 'Hạm đội trắng vĩ đại' năm 1907. Cô ấy cũng là người đầu tiên bắn hạ MIG bằng SAM của mình ở Việt Nam, và đã có một 33 năm sự nghiệp viên mãn trên mọi đại dương, kết thúc sau Chiến tranh vùng Vịnh