Thể LoạI: Ww1 Hải Quân Pháp

Lớp tàu tuần dương bọc thép Amiral Charner (1892)

Jeune Ecole của Pháp, giả sử sự thành công của thiết kế tàu tuần dương bọc thép Dupy de Lôme, được đặt hàng vào năm 1889, ngay cả trước khi chiếc đầu tiên đi vào hoạt động, một lớp bốn tàu có thể sử dụng như tàu cướp thương mại. Họ là Amiral Charner, Bruix, Chanzy và Latouche-Tréville. Các cuộc thử nghiệm sau khi hoàn thành của họ đã bị ảnh hưởng bởi các vấn đề và họ hầu như không đạt được tốc độ theo hợp đồng đồng thời gặp vấn đề về độ ổn định. Chanzy mắc cạn và mất tích ngoài khơi Trung Quốc năm 1907, nhưng ba chiếc còn lại tích cực tham gia Thế chiến I, Amiral Charner bị U-21 đánh chìm năm 1916